Kontakt

Bulevar M.Pupina 6, 21000 Novi Sad
tel: 021 427 462, tel/fax: 021 420 900

Rastislav Durman, predsednik UO
rd@mediart.org
063 569 625

Marina Savić, IKT podrška

Tatjana Prodanov Carević, izvršni direktor

Dunja Rajić, projekt menadžer